چه کسانی میتوانند جایزه سرشماری 95 را ببرند؟

چه کسانی میتوانند جایزه سرشماری 95 را ببرند؟

شرایط دریافت جایزه سرشماری 95 

چه کسانی مشمول دریافت جایزه سرشماری 1395 هستند

سرشماری

با این همه برای کسانی که امکان شرکت الکترونیکی در نظر سنجی را ندارند نیز تدابیری اندیشیده شده است. اطلاعات این افراد در مرحله بعدی یعنی از ۲۴ مهر تا ۲۵ آبان ماه توسط ماموران سرشماری جمع‌آوری خواهد شد.

کسانی که در این مرحله نیز امکان پاسخگویی به ماموران را نداشته باشند باید با توجه به کد ۱۲ رقمی که مامور سرشمار هنگام مراجعه به درب منزل اعلام می‌کند، در مرحله بعدی به صورت تلفنی یا الکترونیکی اقدام به ارایه اطلاعات خود کنند.

فرم سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵ حاوی اطلاعات زیر است:

«اطلاعات مکان»
۱-استان ۲-شهرستان ۳-بخش ۴-شهر/دهستان ۵-حوزه ۶-بلوک/آبادی ۷-نوع معبر آخر
خیابان … کوچه … بلوار … چهارراه … پاساژ … پارک‌وبوستان … میدان/ فلکه … جاده … بزرگراه … بن‌بست … سایر …
۸-نام معبر آخر ۹-شماره پلاک ۱۰-شماره مکان اصلی ۱۱-شماره مکان فرعی ۱۲- آیا این مکان اقامتگاه معمولی خانواری محسوب می‌شود؟ ۱. بله ۲.خیر

۱۳-وضعیت مکان
محل انجام □ فعالیت اقتصادی□ اقامتگاه ‌دوم□ خالی مسکونی□ خالی‌غیرمسکونی□ دردست ساخت یا تخریب □ سایر□
۱۴- کدپستی … ۱۵-تعداد خانوار ساکن در مکان …
«اطلاعات خانوار»
۱۶-نوع خانوار
معمولی ساکن □ گروهی □ مؤسسه‌ای ۲۰ نفر و کمتر □ موسسه‌ای بیش از ۲۰ نفر □
۱۷-نوع فعالیت خانوارمؤسسه‌ای (برای خانوارهای مؤسسه‌ای)
خوابگاهی و پانسیون □ دفاعی انتظامی و امنیت عمومی □ مددکاری اجتماعی و بیمارستانی □ سایر □
۱۸-وضعیت سرشماری خانوار
انجام مصاحبه□ دریافت کد آماری□ خانوارغایب □ سایر (عدم همکاری، ناتوانی) □

۱۹-نام ونام خانوادگی سرپرست /نام مؤسسه …

۲۰-کدآماری … ۲۱-کد غایب … ۲۲-تعداد مرد … ۲۳-تعداد زن …
۲۴-کد مؤسسه‌ای … ۲۵-شماره تلفن ثابت … ۲۶-شماره تلفن همراه … ۲۷-ماه تکمیل فرم … ۲۸-روز تکمیل فرم …
۲۹-توضیحات …
«اقلام هویتی یا مشخصات افراد خانوار»
۳۰-نام و نام خانوادگی
۳۱-تابعیت
ایران □ افغانستان□ عراق □ پاکستان □ ترکیه □ سایر کشورها □
۳۲- شماره ملی/کداتباع
۳۳-بستگی با سرپرست خانوار:
سرپرست خانوار □ همسر □ فرزند □ عروس یا داماد□ نوه یا نتیجه □ پدر یا مادر □ خواهر یا برادر □ سایر خویشاوندان □ غیرخویشاوند □
۳۴-جنس
مرد □ زن □
۳۵- تاریخ تولد …

۳۶-نوع تقویم
شمسی □ میلادی □ قمری □
۳۷-ماه تولد … ۳۸-سال تولد … ۳۹-سن محاسبه شده … ۴۰-سن …
۴۱-وضع اقامت
حاضر□ غایب موقت □ خارج از کشور(برای کار یا تحصیل) □ سایر □
۴۲-دین
مسلمان□ مسیحیان آشوری یا کلدانی □ مسیحیان ارمنی □ سایر مسیحیان □ کلیمی □ زرتشتی □ سایر □
۴۳-دفترچه بیمه
دارد□ ندارد□
۴۴-نوع دفترچه بیمه
بیمه سلامت(خدمات درمانی) □تأمین اجتماعی□کمیته امداد□ سایر □
«وضع مهاجرت»
۴۵-آیا فرد از آبان ۱۳۹۰ تاکنون شهر یا آبادی محل زندگی خود را تغییرداده است؟

بلی □ خیر □
۴۶-مدت اقامت در همین شهر یا آبادی
کمتر از یک سال □ یک سال □ دو سال □ سه سال □ چهار سال □ پنج سال
۴۷-محل اقامت قبلی
داخل کشور/آبادی □ داخل کشور/آبادی □ خارج از کشور □
استان/ کشور □ شهرستان□ نام شهر □
«وضع سواد و تحصیل»
۴۸- آیا فرد در حال حاضرتحصیل می‌کند؟
بلی (در ایران) □ بلی(خارج از ایران) □ خیر □
۴۹- وضع سواد
باسواد □ بی سواد □
۵۰-آخرین دوره یا مدرک تحصیلی
ابتدایی/ پایان ابتدایی /سوادآموزی □ سیکل اول/ راهنمایی/ پایان راهنمایی/ متوسطه ۱ □ سیکل دوم/متوسطه/متوسطه۲/فاقد مدرک دیپلم □ دیپلم / پیش‌دانشگاهی □ کاردانی / فوق دیپلم □ کارشناسی /لیسانس □ کارشناسی ارشد /فوق لیسانس /دکترای حرفه‌ای □ دکترای تخصصی /

فوق دکترا □ تحصیلات حوزوی- دوره مقدماتی □ تحصیلات حوزوی- سطح اول علوم دینی □ تحصیلات حوزوی- سطح دوم علوم دینی □ تحصیلات حوزوی- سطح سوم علوم دینی □ تحصیلات حوزوی- دوره اول خارج □ تحصیلات حوزوی- دوره دوم خارج □ سایر □

۵۱- وضع فعالیت
در هفت روزگذشته کارکرده است □ دارای شغلی است ولی در هفت روز گذشته به دلایلی کار نکرده، اما به آن کار برمی‌گردد□ در ۳۰ روز گذشته در جست‌جوی کار بوده و آماده به کار است □ در ۳۰ روز گذشته به دلیل بازگشت به شغل قبلی یا انتظار شروع کار جدید در جست‌جوی کار نبوده ولی آماده به کار است□ در حال تحصیل است □ خانه‌دار است □ دارای درآمد بدون کار است □ سایر □

۵۲- وضع زناشویی و باروری
وضع زناشویی دارای همسر□ بی‌همسر به دلیل فوت همسر□ بی‌همسر به دلیل طلاق‌□ هرگز ازدواج نکرده□

۵۳-آیا تا کنون فرزند زنده‌ای به دنیا آورده است؟ بلی □ خیر□
۵۴- تعدادکل فرزندان زنده به دنیا آورده …
۵۵-تعداد فرزندان زنده به دنیا آورده (درحال حاضرزنده) …
۵۶-آیا در ۳۶۵ روزگذشته فرزند زنده‌ای به دنیا آورده است؟ بلی□ خیر□
۵۷-تعداد کل فرزندان زنده به دنیا آورده در ۳۶۵ روزگذشته …
۵۸- تعداد فرزندان زنده به دنیا آورده در ۳۶۵ روز گذشته (در حال حاضر زنده اند)
اطلاعات مسکن
۵۹-نوع محل سکونت خانوار
واحد مسکونی آپارتمانی □ واحد مسکونی غیرآپارتمانی □ چادر، کپر، آلونک، زاغه یا موارد مشابه □ سایر □
۶۰- نحوه تصرف واحد مسکونی
ملکی عرصه و اعیان/ اعیان □ رهن/ استیجاری □ سایر □
۶۱-مساحت زیربنا (مترمربع…)
۶۲-نوع اسکلت بنای واحد مسکونی
اسکلت فلزی □ بتون آرمه □ سایر □
۶۳-مصالح به کار رفته در بنای واحد مسکونی
آجر و آهن یا سنگ و آهن □ آجرو چوب یا سنگ و چوب □ بلوک سیمانی (با هر نوع سقف) □ تمام آجریا سنگ وآجر □ تمام چوب □ خشت و چوب □ خشت و گل □ سایر □
۶۴-تلفن ثابت …
۶۵-تلفن همراه …
۶۶-نام ونام خانوادگی پاسخگو …

لازم است افراد اطلاعات مذکور را آماده و در دست داشته باشند که در صورت مراجعه ماموران سرشماری بتوانند آن‌ها را ارایه کنند.

اطلاعات افراد محرمانه می‌ماند
مسئولات مرکز آمار ایران در روزهای گذشته وعده داده‌اند که اطلاعات افراد جامعه را محرمانه حفظ کنند و رئیس مرکز آمار ایران حتی قسم جلاله خورده است که به هیچ دستگاه و یا سازمانی که به دنبال دریافت اطلاعات مردم در هر زمینه‌ای باشد پاسخ مثبت نخواهد داد.
به گزارش ایسنا، اطلاعات سرشماری‌ها معمولا در برنامه‌های توسعه ملی و منطقه‌ای کار کرد داشته و پایه اطلاعات برنامه‌ریزان را تشکیل می‌دهند، لذا برای شکل‌گیری پایه اطلاعاتی متقن در جهت برنامه‌ریزی دقیق در راستای منافع ملی، همکاری افراد جامعه و ارایه اطلاع

سرشماری 95 آغاز شد/ چه کسانی مشمول جایزه سرشماری می‌شوند؟ – ایسنا

www.isna.ir/…/سرشماری-95-آغاز-شد-چه-کسانی-مشمول-جایزه-سرشما

Translate this page

2 days ago – مرحله اول سرشماری سال 1395، از امروز آغاز شد و افراد می‌توانند با شرکت در این مرحله از سرشماری که به صورت الکترونیکی انجام می‌شود در قرعه‌کشی …

آغاز سرشماری 95؛ چه کسانی جایزه می گیرند؟ – برترین ها | خبر فارسی

khabarfarsi.com/n/25564751Translate this page

1 day ago – امروز (سوم مهر 1395)، هشتمین سرشماری کشور در سطح ملی آغاز شد و کسانی که تمایل به شرکت اینترنتی درسرشماری هستند، می توانند تا تاریخ 24 …

آغاز سرشماری 95؛ چه کسانی جایزه می‌گیرند؟

iranjavan.org/آغاز-سرشماری-95؛-چه-کسانی-جایزه-می‌گیرن/

Translate this page

1 day ago – ۶ ساعت پیش – خبرگزاری ایسنا: مرحله اول سرشماری سال ۱۳۹۵، از امروز آغاز شد و افراد می توانند با شرکت در این مرحله از سرشماری که به صورت …

سرشماری 95 آغاز شد/ چه کسانی مشمول جایزه سرشماری می‌شوند؟ / مرحله اول …

wwwkhabar.ir/9088098

Translate this page

مرحله اول سرشماری سال 1395، از امروز آغاز شد و افراد می‌توانند با شرکت در این مرحله از سرشماری که به صورت الکترونیکی انجام می‌شود در قرعه‌کشی 1000 جایزه یک…

ثبت نام سرشماری نفوس مسکن از طریق اینترنت/هزار جایزه یک میلیون …

sarveabarkouh.ir/-/ثبت-نام-سرشماری-نفوس-مسکن-از-طریق-اینت…

Translate this page

4 days ago – معاون فنی و آموزشی سرشماری نفوس مسکن ابرکوه گفت: برای کسانی که ثبت نام … کاملی دارد، می تواند با مراجعه به سایت:www.sarshomari95.ir نسبت به …. یزد می تواند به قطب برند حلال کشور تبدیل شود (باز کردن در صفحه جدید).

بازار خبر

www.bazarkhabar.ir/

Translate this page

سرشماری 95 آغاز شد؛. چه کسانی مشمول جایزه سرشماری می‌شوند؟ مرحله اول سرشماری سال 1395، از امروز آغاز شد و افرادمی‌توانند با شرکت در این مرحله از سرشماری که به …

هشتمین دوره سرشماری نفوس و مسکن از سوم مهرماه اجرا می‌شود/ آغاز ثبت‌نام …

k-b.ir/549667

Translate this page

Aug 12, 2016 – به گزارش سایت استان کهگیلویه و بویراحمد، هشتمین دوره سرشماری عمومی … روز شنبه مورخ 23/5/95 فعال و متقاضیان مشارکت در طرح سرشماری می‌توانند جهت ثبت … اینترنتی و با تبلت در سامانه ثبت می‌شود، اما کسانی که پیش‌ازاین در سامانه … 300000 در قرعه‌کشی نیز شرکت کرده و شانس دریافت جایزه را داشته باشند.

سرشماری 95 آغاز شد + سوالات سرشماری | مرحله اول سرشماری

www.ghatreh.com/news/…/سرشماری-آغاز-سوالات-سرشماری

Translate this page

1 day ago – مرحله اول سرشماری سال 1395، از امروز آغاز شد و افراد می توانند با شرکت در این مرحله از سرشماری که به … چه کسانی مشمول جایزه سرشماری می‌شوند؟

در نخستین روز از سرشماری نفوس و مسکن در گیلان چه شد؟ + تصاویر

www.tabnakgilan.ir/…/در-نخستین-روز-از-سرشماری-نفوس-و-مسک…

Translate this page

5 hours ago – تابناک / رهبر معظم انقلاب در دیدار مسئولان ستاد سرشماری عمومی نفوس و مسکن، … خواهد کرد افراد می توانند با مراجعه به سامانه اینترنتی www.sarshomari95.ir نسبت به … او گفت: کسانی که به صورت اینترنتی در سرشماری نفوس و مسکن سال …. تبیین درست این رویداد در جامعه دارند تا مردم به اهمیت سرشماری پی ببرند.

آرازپرس- سرشماری اینترنتی نفوس و مسکن 95 شروع شد اطلاعات مرکز …

www.arazpress.ir/View/سرشماری…نفوس-و…95…/23781918

Translate this page

1 day ago – چه کسانی مشمول جایزه سرشماری می‌شوند؟ 119. آخرین عناوین · وزارت صنعت انحصارگرایی خودرو را ازبین ببرد · بخشنامه غیرقانونی دانشگاه آزاد لغو شد … رئیس مرکز آمار ایران با اشاره به شروع سرشماری اینترنتی نفوس و مسکن از امروز … برای خانوار داشته و به راحتی می تواند اطلاعات را در کمترین زمان ممکن تکمیل کند

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>