مطالعات اکولوژيکي شهر و منطقه -تحلیل فضایی استان فارس

3-1تحلیل فضایی استان فارس استان فارس با وسعت 122661 كيلومتر مربع بين 27 و10دقيقه تا 31 درجه و 42 دقيقه عرض شمالي از خط استوا و50 درجه و  34دقيقه تا 55 درجه و44 دقيقه طول شرقي از نصف النهار گرينويچ قرار دارد. اين استان پس از استان هاي سيستان و بلوچستان و كرمان،‌ سومين استان اطلاعت بیشتر دربارهمطالعات اکولوژيکي شهر و منطقه -تحلیل فضایی استان فارس[…]

معيار هاي عدالت فضايي

1-1- معيار هاي عدالت فضايي “نياز” به عنوان يك معيار مهم براي برابري مطرح است. يعني اينكه معيار”نياز”، هر منطقه بايد براساس سطح” نياز” آن منطقه تعيين شود( به اين معني كه نسبت هزينه ها به” نياز” در هر منطقه مساوي نسبت هزينه ها به نياز در مناطق ديگر باشد). معيار دوم “حقوق” است به اطلاعت بیشتر دربارهمعيار هاي عدالت فضايي[…]

مفهوم عدالت در فضا

1-1- مفهوم عدالت در فضا مفهوم عدالت در فرهنگهای مختلف معانی زیادی دارد که هر یک از این فرهنگها به معانیی از آن اشاره کرده اند. در فرهنگ فارسی عمید مفهوم عدالت به معنی عادل بودن، انصاف داشتن و دادگر بودن می باشد( عمید، 1375 : 1705). در فرهنگ جامع این واژه به معنی دادگری اطلاعت بیشتر دربارهمفهوم عدالت در فضا[…]

عدالت شهری

1-1-1- عدالت اجتماعي يکي از اصول بنيادين که در اغلب ایدئولوژی‌ها از جمله دين اسلام مبناي برنامه‌ریزی محسوب می‌شود، اصل عدالت اجتماعي است که تفکر نهادها و برنامه‌ریزان بر مبناي آن شکل می‌گیرد و از اصولي است که به دلگرمي، انسجام روابط و توزيع عادلانه (و نه مساوي) دستاوردها و عوايد بين شهر و روستا اطلاعت بیشتر دربارهعدالت شهری[…]

وجود نابرابري و عدم تعادل فضايي در ساكنين نواحي مختلف يك شهر

وجود نابرابري و عدم تعادل فضايي در ساكنين نواحي مختلف يك شهر به هیچ‌وجه پدیده‌ای جديد در هيچ يك از شهرهاي جهان نيست، اما در كشورهاي در حال توسعه به دليل فاحش بودن تفاوت‌های اجتماعي- اقتصادي، نابرابري و عدم تعادل در توزيع خدمات شهري تفاوت‌های فضايي شهرها تشديد شده است (موسوي ، 1378: 14) زيرا اطلاعت بیشتر دربارهوجود نابرابري و عدم تعادل فضايي در ساكنين نواحي مختلف يك شهر[…]

عدالت در توزیع امکانات شهری

به رغم اینکه وجود نابرابری در استاندارد زیست در بین ساکنین یک شهر پدیده جدیدی در هیچ یک از شهرهای جهان نیست اما در کشورهای کمتر توسعه‌یافته به دلیل فاحش تر بودن تفاوت‌های اجتماعی – اقتصادی و پیدایش سکونتگاه‌های زیر استاندارد و گسترش خوش‌نشینی، تفاوت‌های فضایی شهرها تشدید شده است(عبدی دانشپور، 1378: 37). سکونت اقشار اطلاعت بیشتر دربارهعدالت در توزیع امکانات شهری[…]