مقدار مبلغ زکات فطریه 94 و میزان کفاره سال ۹۴

 

مقدار مبلغ زکات فطریه 94 و میزان کفاره سال ۹۴ 

میزان فطریه سال 94 چقدر است مبلغ فطریه میزان فطریه فطریه سال 94 زکات فطریه توریكی از اعمال واجب در روز عید فطر پرداختن زكات فطره است

ادامه خواندن مقدار مبلغ زکات فطریه 94 و میزان کفاره سال ۹۴