بزرگترین و مشهورترین نگارگر ایرانی کیست ؟

بزرگترین و مشهورترین نگارگر ایرانی کیست ؟

بزرگترین و مشهورترین نگارگر ایرانی کیست؟

الف: کمال الدین بهزاد

ب: کمال الملک

پاسخ:

پاسخ این سوال «الف» است.

توضیحاتی درباره ی سوال:

کمال الدین بهزاد در حدود سال ۱۴۵۵ م در شهر هرات افغانستان چشم به جهان گشود وی تعلیمات اش را در … بهزاد اولین نگارگر ایرانی است که به نقاشی تکچره روی آورد.