تاریخ دقیق واریز یارانه آبان ماه 95 کی هست؟

زمان واریز شدن و تاریخ دقیق واریز یارانه آبان ماه 95
زمان واریز یارانه آبان 95
یارانه آبان ماه 95 کی واریز میشه؟
یارانه آبان ماه 95 چرا واریز نشد؟
یارانه نقدی آبان ماه 95

زمان واریز یارانه نقدی آبان 95 – نمناک

شصت و نهمین مرحله یارانه نقدی مربوط به آبان ماه 95 در حالی چهارشنبه هفته جاری به حساب سرپرستان خانوار واریز می شود که خبری از حذف سری جدید از …

ادامه خواندن تاریخ دقیق واریز یارانه آبان ماه 95 کی هست؟