آخرین خبر از تصادف اتوبوس 10 آذر 95

آخرین خبر از تصادف اتوبوس 10 آذر 95 خبر جدید از تصادف مرگبار اتوبوس و کامیون مازندران 10 آذر 95 تعداد زخمی ها و کشته شده گان تصادف امروز 

جزییات برخورد اتوبوس با کامیون در مازندران 

برخورد اتوبوس با کامیون در جاده قائمشهر به تهران ( سوادکوه) دوشنبه شب 12 مصدوم بر جای گذاشته است.

ادامه خواندن آخرین خبر از تصادف اتوبوس 10 آذر 95