عکس و جرم شناسایی زن قمه کش میدان شهدا و فیلم رستاخی

عکس و جرم شناسایی زن قمه کش میدان شهدا و فیلم رستاخیر

سعید منتظر المهدی در خصوص پرونده فیلم قمه زنی یک زن در اعتراض به اکران فیلم رستاخیز

 

ادامه خواندن عکس و جرم شناسایی زن قمه کش میدان شهدا و فیلم رستاخی