شعار و مسیر راهپیمایی 13 آبان 95 | عکس و جزئیات

شعار و مسیر راهپیمایی 13 آبان 95 | عکس و جزئیات

 مسیرهای راهپیمایی یوم الله 13 آبان 95 مسیر راهپیپایی پنجشنبه 13 آبان 1395 تهران و شهرستان ها پنج شنبه 13 آبان 95 مسیر منتهی به لانه جاسوسی محل برگزاری راهپیمایی 13 آبان در تهران   راهپیمایی روز 13 آبان

ادامه خواندن شعار و مسیر راهپیمایی 13 آبان 95 | عکس و جزئیات