پنبه ریز و بادران گستران | حکم مراجع تقلید و رهبر | پورسانت بازاریابی

پنبه ریز و بادران گستران | حکم مراجع تقلید و رهبر | پورسانت بازاریابی

پنبه ریز پورسانت بادران گستران نظر آيت الله خامنه اي درباره بازاريابي شبكه اي پنبه ریز و بادران گستران حکم مراجع تقلید و رهبر انقلاب درمورد پورسانت شبکه ای از پنبه ریز و بادران گستران قانونی و حلال ؟ حکم فتوای مراجع آیت الله مکارم و بهجت در مورد درآمد پورسانت بازایابی شبکه ای از شرکت پنبه ریز و بادران گستران حلال یا حرام ؟

ادامه خواندن پنبه ریز و بادران گستران | حکم مراجع تقلید و رهبر | پورسانت بازاریابی