نظر آیت الله خامنه ای درمورد بازاریابی شبکه ای | فتوای علما درباره پنبه ریز و بادران

نظر آیت الله خامنه ای درمورد بازاریابی شبکه ای | فتوای علما درباره پنبه ریز و بادران

فتوای حضرت آيت الله خامنه‌اي درباره شرکت بادران گستران و پنبه ریز حکم علما برای بازاريابي شبكه اي حرام است یا حلال ؟

نظر آیت الله مکارم شیرازی درباره بازاریابی شبکه ای 

نظر آيت الله خامنه اي وآيت الله بهجت در مورد شركت هاي بازاريابي شبكه اي network marketing

ادامه خواندن نظر آیت الله خامنه ای درمورد بازاریابی شبکه ای | فتوای علما درباره پنبه ریز و بادران