آیا چهارشنبه 30 دی 94 مدارس تعطیل هست؟

آیا چهارشنبه 30 دی 94 مدارس تعطیل هست؟

آیا فردا چهارشنبه 30 دی 94 مدارس تهران و ری تعطیل است؟

وضعیت تعطیلی مدارس تهران و ری فردا چهارشنبه 30 دی 94

آیا مدارس تهران و کرج چهارشنبه 30 دی تعطیل هست؟

آموزش و پرورش هنوز خبری در این مورد منتشر نکرده است

چنانچه تعطیلی در کار باشد در همین پست اعلام میکنیم

پس فعلا تعطیل نیست

ادامه خواندن آیا چهارشنبه 30 دی 94 مدارس تعطیل هست؟