کلیپ آزمایش موشک ساتان 2 روسیه | عکس و جزئیات سارمات

کلیپ آزمایش موشک ساتان 2 روسیه | عکس و جزئیات

فیلم آزمايش ساتان 2 یا همان سارمات جزییات این موشک روسیه از موشک ساتان 2

کلاهک مافوق صوت برای موشک های قاره پیمای جدید خود به نام سارمات

موشک های هسته ای

ایرنا، کلاهک مافوق صوت جدید «هدف 4202» نام گرفته و با یک موشک قاره پیمای از نوع «استیلت» یا «ار.اس-18» پرتاب شد.

ادامه خواندن کلیپ آزمایش موشک ساتان 2 روسیه | عکس و جزئیات سارمات