استرس خود را مدیریت و تربیت کنید | بیماری

استرس خود رو مدیریت و تربیت کنین

چه دلایلی باعث به وجود اومدن استرس و ترس از آینده می شه؛ به چه دلیل آدما به جای انجام امور روزمره، ترس و نگرانی از آینده و گذشته خود داشته و در زندگی با استرس روبرو هستن؟

دکتر حسن میرزا حسینی استادیار دانشگاه آزاد روانشناسی قم گفت:عوامل زیادی منتهی به استرس و "فشار پیچیدگی" می شه. هر نوع تغییر در زندگی چه مثبت و منفی می تونه منتهی به استرس شه. رویدادهای مثبتی مثل ازدواج و بچه دار شدن و رویدادهای منفی مثل طلاق و از دست دادن عزیزی می تونه استرس زا باشه.

در عکس العمل به استرس افراد ۲ دسته ان؛ بعضی هیجان مدار و عاطفی، بعضی هم راه های درستی مثل پشتیبانی اجتماعی رو انتخاب می کند و با دوستای خود درد ودل و طلب کمک (از جنبه احساسی و عاطفی) می کنن. گاه آدما به راه های غیر سالم و داغون کننده مانند مواد مخدر هم می رن.

افراد مشکل مدار یا موضوع مدار تلاش می کنن مشکل خود رو حل و به صورت شناختی برطرف کنه. البته موضوع مدار بودن به تنهایی راه گشا نیس و باید در کنار اون از پشتیبانیای اجتماعی استفاده کرد.

معمولا هنگام استرس به دلیل اینکه فکر فرد مشغوله،در تشخیص مشکل هم دچار اشکال شده و به تنهایی واسه خود فرد، عوامل استرس زا قابل شناسایی نیس.

میرزا حسینی یکی از دلایل نگرانی و استرسای جوانان رو نبود ثبات اقتصادی مثل متغییر بودن اندازه طلا، و زمین و نبود تامین آتیه افراد می دونه.

این روانشناس در مورد راهکارهایی که منتهی به استرس افراد می شه توضیح داد: درد و دل کردن با بقیه و تخلیه احساسی و مراجعه به مشاور باعث می شه جنبه های مشکل واسه فرد روشن شده و راه حل مناسبی واسه حل موضوع خود انتخاب کنه.

میرزا حسینی در آخر راه های مقابله با استرس رو اینجور شمرد :

۱- زندگی و حتی خود رو زیاد جدی نگرفتن
بعضی وقتا لازمه در موقعیتای استرس زا رو به شوخی آورده و زندگی رو یه شوخی دونست.

۲- ایمان و مذهب
کسائی که اعتقادات مذهبی قوی دارن خیلی راحت تر با عوامل استرس زا کنار میان.

۳- در حال زندگی کردن توجه کمتر به گذشته و آینده اندازه استرس رو کم می کنه.

۴- کسائی که در زندگی،معنا و هدف دارن؛ کمتر دچار استرس می شن.

۵- در آخر به این افراد تکلیفی داده می شه تا روی کاغذ، دلایلی که باعث استرس می شن رو بنویسن و با مشخص شدن اونا در جهت رفع شون قدم بردارن.
منبع : bornanews.ir

چه دلایلی باعث به وجود اومدن استرس و ترس از آینده می شه؛ به چه دلیل آدما به جای انجام امور روزمره، ترس و نگرانی از آینده و گذشته خود داشته و در زندگی با استرس روبرو هستن؟

دکتر حسن میرزا حسینی استادیار دانشگاه آزاد روانشناسی قم گفت:عوامل زیادی منتهی به استرس و "فشار پیچیدگی" می شه. هر نوع تغییر در زندگی چه مثبت و منفی می تونه منتهی به استرس شه. رویدادهای مثبتی مثل ازدواج و بچه دار شدن و رویدادهای منفی مثل طلاق و از دست دادن عزیزی می تونه استرس زا باشه.

در عکس العمل به استرس افراد ۲ دسته ان؛ بعضی هیجان مدار و عاطفی، بعضی هم راه های درستی مثل پشتیبانی اجتماعی رو انتخاب می کند و با دوستای خود درد ودل و طلب کمک (از جنبه احساسی و عاطفی) می کنن. گاه آدما به راه های غیر سالم و داغون کننده مانند مواد مخدر هم می رن.

افراد مشکل مدار یا موضوع مدار تلاش می کنن مشکل خود رو حل و به صورت شناختی برطرف کنه. البته موضوع مدار بودن به تنهایی راه گشا نیس و باید در کنار اون از پشتیبانیای اجتماعی استفاده کرد.

معمولا هنگام استرس به دلیل اینکه فکر فرد مشغوله،در تشخیص مشکل هم دچار اشکال شده و به تنهایی واسه خود فرد، عوامل استرس زا قابل شناسایی نیس.

میرزا حسینی یکی از دلایل نگرانی و استرسای جوانان رو نبود ثبات اقتصادی مثل متغییر بودن اندازه طلا، و زمین و نبود تامین آتیه افراد می دونه.

این روانشناس در مورد راهکارهایی که منتهی به استرس افراد می شه توضیح داد: درد و دل کردن با بقیه و تخلیه احساسی و مراجعه به مشاور باعث می شه جنبه های مشکل واسه فرد روشن شده و راه حل مناسبی واسه حل موضوع خود انتخاب کنه.

میرزا حسینی در آخر راه های مقابله با استرس رو اینجور شمرد :

۱- زندگی و حتی خود رو زیاد جدی نگرفتن
بعضی وقتا لازمه در موقعیتای استرس زا رو به شوخی آورده و زندگی رو یه شوخی دونست.

۲- ایمان و مذهب
کسائی که اعتقادات مذهبی قوی دارن خیلی راحت تر با عوامل استرس زا کنار میان.

۳- در حال زندگی کردن توجه کمتر به گذشته و آینده اندازه استرس رو کم می کنه.

۴- کسائی که در زندگی،معنا و هدف دارن؛ کمتر دچار استرس می شن.

۵- در آخر به این افراد تکلیفی داده می شه تا روی کاغذ، دلایلی که باعث استرس می شن رو بنویسن و با مشخص شدن اونا در جهت رفع شون قدم بردارن.
منبع : bornanews.ir