استرس در روز | حملات آسم در شب | بیماری

: تحقیقات گذشته نشون میده استرس روزانه، کودکان رو واسه حملات شبونه آسم مستعد می کنه.

: استرس در روز، حملات آسم در شب

به گزارش گروه اخبار علمی ایرنا از ساینس، استرس یکی از مهمترین دلایل دچار شدن به بیماریای گوناگونه. تحقیقات محققان گروه کودکان دانشکده پزشکی دانشگاه واشنگتن نشون میده که تنش روزانه و استرس نه فقط بر افراد بالغ، بلکه بر کودکان هم اثر میذاره و کودکان رو دو برابر بیشتر مستعد حملات شبونه آسم می کنه.

در این مطالعه ۴۶ کودک به مدت ۱۲ هفته بررسی شدن. به این کودکان پرسشنامه ای داده شد که وضعیت روزانه به وسیله گزینه های خوب، عالی، بد و خیلی بد مورد آزمایش قرار می گرفت و از طرفی حملات شبونه کودکان هم بررسی شد.

این مطالعه نشون میده حملات شبونه آسم بیشتر در کودکانی دیده می شه که روز پرتنش و بدی رو گذروندن. 

محققان احتمال میدن که رابطه استرس و حملات آسم به دلیل تحریک سلولای ایمنی ریه س که منتهی به ترشح هیستامین و یه عکس العمل آلرژیک می شه. 

حملات آسم به صورت تنگی نفس و خس خس سینه بروز می کنه. در این مریضی طولانی، پوشش لوله های برونش متورم می شن، مجاری تنفسی تنگ شده و جریان هوای داخل و خارج شده از ریه کم میشه. 

علل آسم به طور کامل شناخته شده نیس ولی عواملی مانند مواد حساسیت زا، دود سیگار و مواد شیمیایی دلیل تحریک این آسیب می شن. یافته های این تحقیقات در نشریه The Journal of Allergy and Clinical Immunology منتشر شده.

.

منبع :