استرس مداوم برای مغز خطرناک است | بیماری

نوجوانان بیشتر از بزرگسالان نسبت به استرس همیشگی آسیب پذیرن.
تحقیقات گذشته نشون میدن که استرس همیشگی بر توانایی ذهنی، دقت و هم اینکه حافظه کوتاه مدت تاثیر منفی میذاره.

محققان امریکایی به این نتیجه رسیدن هورمونای استرس موجب می شن که بخشی از مغز قادر به دریافت ماده گلوتامات نباشه. این ماده به عنوان یه سنسور در مغز عمل می کنه و به خاطر همین از اهمیت زیادی برخورداره و در آخر این شرایط با مشکل در حافظه کوتاه مدت همراه هستش.

ادامه این تحقیقات نشون داد که نوجوانان بیشتر از بزرگسالان نسبت به استرس همیشگی آسیب پذیرن، چون ساختار مغزی اونا در حال تکامله. استرس زیاد در سنین نوجوونی می تونه عامل بیماریای روحی در بزرگسالی باشه.

محققان فکر می کنن مشکل در انتقال گلوتامات یکی از مهم ترین دلایل دچار شدن به بیماریای روحیه.    

توضیح و یافته های این تحقیق در نشریه نورون به چاپ رسیده.
سیمرغ