استرس موجب تغییر مغز کودکان میگردد | بیماری

سلامت – پزشکی – استرس موجب تغییر مغز کودکان میشه

. کارشناسان دانشگاه ویسکانسین آمریکا متوجه شدن که مغز کودکان مضطرب با همسالان غیرمضطربشان فرق داره و این فرقای مغزی روی توان ذهنی و ادراکی اونا تاثیر می گذارد.

 کودکان وقتی تحت استرس شدید و همیشگی زندگی می کنن در آزمونای حافظه ای محیطی، کارآیی ضعیف تری دارن. اونا هم اینکه در انجام تستای مربوط به حافظه کوتاه مدت هم بیشتر دچار مشکل می شن. خشونت یا بی عدالتی در مورد یکی از فرزندان، اختلافات همیشگی اعضای خونواده، فشار واسه موفقیت، مشکل در مدرسه و مریضیای جسمی ، می تونه بچهاتون رو مضطرب کنه. اضطرابی که شاید بروز ندن اما همیشه با اوناس و با شب ادراری، رفتارای خشن، رفتارای وسواسی، مو کندن و ناخن جویدن، افت درسی و… خود رو نشون می دهد. این کودکان بعضی وقتا دچار لکنت زبون می شن، کابوس می بینن و معمولا در رابطه برقرار کردن با بقیه ناموفق هستن.

 

این مطالعه که در مجله نوروساینس به چاپ رسیده تأییدی بر یافته های قبلی در مورد اثرات داغون کننده استرس در زندگی انسانه. در بعضی از تحقیقات گذشته نشون داده شده کودکانی که در شرایط پراسترس زندگی می کنن از نظر پروسهای سلولی سریع تر پیر می شن و پس می توان گفت استرس دوران کودکی عامل کاهش طول عمر است. این یافته حاصل مطالعه روی ۶۱ کودک ۹ تا ۱۴ ساله س. کارشناسان می می گن: هر چند این فرقا در بافت مغزی جزیی و میکروسکوپی هستن اما می تونن اثرات مهمی روی مهارتای ذهنی کودکان برجای بذارن.
منبع: سیمرغ
ویرایش و خلاصه کردن:

. کارشناسان دانشگاه ویسکانسین آمریکا متوجه شدن که مغز کودکان مضطرب با همسالان غیرمضطربشان فرق داره و این فرقای مغزی روی توان ذهنی و ادراکی اونا تاثیر می گذارد.

 کودکان وقتی تحت استرس شدید و همیشگی زندگی می کنن در آزمونای حافظه ای محیطی، کارآیی ضعیف تری دارن. اونا هم اینکه در انجام تستای مربوط به حافظه کوتاه مدت هم بیشتر دچار مشکل می شن. خشونت یا بی عدالتی در مورد یکی از فرزندان، اختلافات همیشگی اعضای خونواده، فشار واسه موفقیت، مشکل در مدرسه و مریضیای جسمی ، می تونه بچهاتون رو مضطرب کنه. اضطرابی که شاید بروز ندن اما همیشه با اوناس و با شب ادراری، رفتارای خشن، رفتارای وسواسی، مو کندن و ناخن جویدن، افت درسی و… خود رو نشون می دهد. این کودکان بعضی وقتا دچار لکنت زبون می شن، کابوس می بینن و معمولا در رابطه برقرار کردن با بقیه ناموفق هستن.

 

این مطالعه که در مجله نوروساینس به چاپ رسیده تأییدی بر یافته های قبلی در مورد اثرات داغون کننده استرس در زندگی انسانه. در بعضی از تحقیقات گذشته نشون داده شده کودکانی که در شرایط پراسترس زندگی می کنن از نظر پروسهای سلولی سریع تر پیر می شن و پس می توان گفت استرس دوران کودکی عامل کاهش طول عمره. این یافته حاصل مطالعه روی ۶۱ کودک ۹ تا ۱۴ ساله س. کارشناسان می می گن: هر چند این فرقا در بافت مغزی جزیی و میکروسکوپی هستن اما می تونن اثرات مهمی روی مهارتای ذهنی کودکان برجای بذارن.
منبع: سیمرغ
ویرایش و خلاصه کردن: